Chính sách Bảo mật của Cashbin

Cashbin cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cung cấp một môi trường giao dịch an toàn và tin cậy. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch, hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trò chuyện trực tuyến hoặc email. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin tài khoản ngân hàng, và thông tin xác thực trên Cashbin

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính, xử lý giao dịch, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Cashbin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo, và khuyến mãi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì một môi trường an toàn cho dữ liệu. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tương đương với tiêu chuẩn của chúng tôi.

5. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên Cashbin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

6. Sự thay đổi trong chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này và bạn nên kiểm tra lại trang này định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.